phone-handle+38 (050) 44 44 184

phone-handle+38 (044) 536 14 14

phone-handle+38 (044) 531 14 74

aico@aico.com.ua

Обратная связь

У вересні 2016 року «Український науково-дослідний інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого» провів польові випробування агрегату вертикального обробітку ґрунту SALFORD RTS. Після ретельного вивчення роботи агрегату, його техніко-економічних показників та впливу на ґрунт УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого рекомендував включити до Державного реєстру технічних засобів для агропромислового комплексу України культиватор дисковий Salford I-2120.

АНАЛІЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПРОБУВАНЬ

IMG 4174-1200

В сучасних умовах перед виробниками продукції рослинництва гостро стають виклики:

- забезпечувати стабільність показників в умовах коливань цін на ресурси;

- зберегти, а по можливості відродити родючість землі;

- змогти пристосуватись до умов зміни клімату;

- бути конкурентоспроможним.

Собівартість продукції рослинництва включає витрати на оренду землі, матеріали в т. ч. насіння, добрива, засоби захисту, заробітну плату і витрати на експлуатацію МТП в якій в свою чергу включено амортизацію техніки, вартість палива, мастильних матеріалів. При цьому в руках виробника є небагато важелів здешевити продукцію. Основним з них є вибір системи обробітку грунту, яка є найбільш вагомою складовою собівартості і на яку може вплинути виробник безпосередньо.

Відомі різні системи обробітку грунту – традиційна на базі оранки, консервувальна на базі глибокого обробітку, мульчувальна на базі мілкого обробітку, мінімальна на базі поверхневого обробітку, No-till на основі безпосередньої сівби в необроблену поверхню. При цьому кожна з систем базується на певному типі машин – плузі, чизелі, дисковому чи культиваторному знарядді, специфічній сівалці.

В останній час на ринку з’явилось нове знаряддя для вертикального обробітку RTS (Salford ) яке має функції, що дозволяють його використовувати як окремо так і в якості доповнення до технічного забезпечення різних систем обробітку грунту. В зв’язку з цим можна заключити, що використання культиватора RTS є багатофункційним і досвід тих що впровадили цю машину є обнадійливим.

Дана машина складається з таких основних частин: рами з робочими органами (култерами), причіпного пристрою, гідросистеми, ходової системи, знаряддя для передпосівного обробітку грунту.

Базовими складовими в ланцюгу робочих органів культиватора дискового Salford I-2120 є диски з хвилястою крайкою та з вертикальним позиціюванням відносно поверхні грунту. Диски встановлено на індивідуальних пружинних стійках. Комбінація форми диска, швидкості його переміщення і реакція поверхні грунту створюють синенергетичний вплив на поверхневий шар який заключається у вертикальній віброударній дії. Аналіз пошарової дії агрегата свідчить про наступне. Рештки частково подрібнюються, їх стебла розщеплюються і вони в незначній кількості втискаються в поверхневий шар. Тобто мульчуючий шар – рештки з ефектом пошкоджень, розщеплень і подрібнення, що покращує їх здатність до розкладання в подальшому зберігають позитивну вологоутримуючу дію.

Поверхня грунту залежно від умов може бути відкритою (незначна кількість стерні), рясно вкритою рештками, вологою, сухою або мерзлою і дане знаряддя може бути використане для отримання позитиву притаманному конкретній ситуації.

На вологій поверхні отримується більш інтенсивне змішування решток з грунтом, що є стимулом підвищення біологічної активності грунту і, як наслідок, гумусовідтворення.

В сухому грунті віброударна вертикальна дія передніх дисків з короткою вузькою хвилею провокує утворення тріщин які розкриваються і зсуваються більш широкою і довгою хвилею задніх дисків. Отримуємо ефект решета коли поверхневий шар з розгалуженою мережею тріщин вкритий рештками в нічний час доби в посуху адсорбує вологу з повітря і є активним її поглинаючим навіть за незначних опадів.

Приблизно таку ж дію можливо отримати за умови обробітку мерзлого шару, коли сколота мерзла поверхня стає адсорбентом тонучого снігу.

За необхідності можливі інші технологічні підходи використання даного знаряддя, наприклад його можливо використовувати як руйнівника грунтової кірки, при подрібненні крихких сидератів.

Накопичена волога дозволяє отримувати сталі врожаї навіть за умов посухи, а якщо такий обробіток поєднувати з іншими агроприйомами – вибором альтернативних посухостійких культур, раціональною сівозміною, то стає можливим збільшувати урожайність і отримувати додаткові прибутки.

Оскільки обробіток таким знаряддям є низькоенергоємним, що передбачає витрату палива близько 3 л/га і реалізується на великих площах в стислий час так, як швидкість агрегата може сягати 20 км/год (12 га/год) досягається забезпечення стабільності питомих виробничих затрат в умовах зростання цін на пальне. Як наслідок, виробник застосовуючи дане знаряддя підвищує свою конкурентоздатність.

Обстеження використання культиватора Salford I-2120 в агрегаті з трактором Case Magnum 310 в господарстві на різних фонах практично підтвердило ефект формування тріщин на грунті з вологістю шарів від 0 см до 15 см. При цьому обстежувались фони по стерні проса, сої та соняшнику. В результаті випробувань встановлено, що за глибини обробітку 9,5 см середньоквадратичне відхилення було 2,6 см (за НД – не більше ± 3,0 см). Якість кришіння спушеного шару ґрунту відповідала агротехнічним умовам: частка грудочок діаметром до 50 мм складала 97,4 % (за НД – не менше 70 %). Поверхня поля після проходу культиватора була вирівняною, гребенистість становила 2,0 см (за агровимогами – не більше 3,0 см). Культиватор працював на швидкості 11,8 км/год, продуктивність за годину основного часу склала 7,2 га/год. Відсутність відмов за період роботи культиватора дозволила отримати відповідну нормативним вимогам продуктивність за годину експлуатаційного часу – 5,6 га/год. При цьому коефіцієнт надійності технологічного процесу дорівнював 1,0. Технологічний процес виконувався стійко по всій ширині захвату машини.

Конструкція культиватора відповідає всім обов’язковим вимогам
ДСТУ 2189, ДСТУ EN 1553, ДСТУ EN 292-2, ДСТУ ISO 4254-1 за пунктами, що поширюються на його конструкцію.

Щозмінне технічне обслуговування потребує небагато часу на його проведення (0,25 год). До місць обслуговування забезпечений вільний доступ, проводити технічне обслуговування зручно. Коефіцієнт готовності отриманий рівним 1,00.

Результати опитування фахівців, які експлуатували даний культиватор, свідчать, що він відповідає сучасним вимогам, які стоять перед машинами для вертикального обробітку грунту.

За даними випробувань встановлено, що культиватор дисковий Salford I-2120 якісно виконує технологічний процес, має достатній рівень надійності, є безпечний і за своїм технічним рівнем здобуде провідне місце серед ґрунтообробних машин аналогічного класу.

Висновки та пропозиції

В результаті проведених випробувань встановлено, що культиватор дисковий Salford I-2120 відповідає вимогам нормативних документів, задовільно виконує технологічний процес під час обробітку грунту, має достатній рівень надійності, безпечний в експлуатуванні, укомплектований належною експлуатаційно-технологічною документацією і за своїми експлуатаційно-технологічними характеристиками задовольнить господарства середнього та великих розмірів.

УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого рекомендує культиватор дисковий Salford I-2120 включити до Державного реєстру технічних засобів для агропромислового комплексу України.